Loading...

Kúpiť Abstral Sublingual 100 MG na predaj

$135.00$800.00

Tablety Abstral Sublingual 100MG sa majú podávať priamo pod jazyk v najhlbšej časti. Sublingválne tablety Abstral sa nemajú prehltnúť, ale majú sa úplne rozpustiť v sublingválnej dutine bez žuvania alebo cmúľania. Pacientom treba odporučiť, aby až do sublingválneho stavu nič nejedli a nepili.

Clear

Abstral sublingválny 100MG

Abstral Sublingual 100MG , 200 mikrogramov, 300 mikrogramov, 400 mikrogramov, 600 mikrogramov, 800 mikrogramov sublingválne tablety

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá sublingválna tableta obsahuje:

100 mikrogramov fentanylu (ako citrát)

200 mikrogramov fentanylu (ako citrát)

300 mikrogramov fentanylu (ako citrát)

400 mikrogramov fentanylu (ako citrát)

600 mikrogramov fentanylu (ako citrát)

800 mikrogramov fentanylu (ako citrát)

Úplný zoznam pomocných látok nájdete v časti 6.1.

3. Farmaceutická forma

Sublingválna tableta

100 mikrogramov sublingválnej tablety je biela okrúhla tableta

200 mikrogramová sublingválna tableta je biela tableta oválneho tvaru

300 mikrogramová sublingválna tableta je biela tableta v tvare trojuholníka

400 mikrogramová sublingválna tableta je biela tableta v tvare kosoštvorca

600 mikrogramová sublingválna tableta je biela tableta v tvare písmena D

800 mikrogramová sublingválna tableta je biela tableta v tvare kapsuly

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba prelomovej bolesti u dospelých pacientov užívajúcich opioidnú liečbu chronickej nádorovej bolesti. Prelomová bolesť je prechodné zhoršenie inak kontrolovanej chronickej bolesti na pozadí.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Abstral Sublingual 100MG, sa má podávať len pacientom, ktorí sa považujú za tolerantných na svoju opioidnú liečbu pretrvávajúcej nádorovej bolesti. Pacientov možno považovať za tolerantných na opioidy, ak užívajú najmenej 60 mg perorálneho morfínu denne, najmenej 25 mikrogramov transdermálneho fentanylu za hodinu, najmenej 30 mg oxykodónu denne, najmenej 8 mg perorálneho hydromorfónu denne alebo ekvianalgetickú dávku iného opioidu počas týždňa alebo dlhšie.

Spôsob podávania:

Abstral Sublingual 100MG tablety sa majú podávať priamo pod jazyk v najhlbšej časti. Tablety Abstral Sublingual sa nemajú prehĺtať, ale majú sa nechať úplne rozpustiť v podjazykovej dutine bez žuvania alebo cmúľania. Pacientom treba odporučiť, aby nič nejedli ani nepili, kým sa sublingválna tableta úplne nerozpustí.

U pacientov, ktorí majú sucho v ústach, sa môže pred užitím lieku Abstral použiť voda na zvlhčenie bukálnej sliznice.

Titrácia dávky:

Cieľom titrácie dávky je určiť optimálnu udržiavaciu dávku na pokračujúcu liečbu epizód prelomovej bolesti. Táto optimálna dávka by mala poskytovať primeranú analgéziu s prijateľnou úrovňou nežiaducich účinkov.

Optimálna dávka lieku Abstral sa určí vzostupnou titráciou na základe individuálneho posúdenia pacienta. Počas fázy titrácie dávky je k dispozícii niekoľko dávok. Počiatočná použitá dávka lieku Abstral by mala byť 100 mikrogramov a podľa potreby by sa mala titrovať smerom nahor v rozsahu dostupných dávkových síl.

Pacienti majú byť starostlivo sledovaní, kým sa nedosiahne optimálna dávka.

Prechod z iných prípravkov obsahujúcich fentanyl na Abstral sa nesmie uskutočniť v pomere 1:1 z dôvodu rozdielnych absorpčných profilov. Ak pacienti prechádzajú z iného prípravku obsahujúceho fentanyl, je potrebná nová titrácia dávky s liekom Abstral.

Na titráciu sa odporúča nasledujúci dávkovací režim, hoci vo všetkých prípadoch má lekár zohľadniť klinickú potrebu pacienta, vek a sprievodné ochorenia.

Všetci pacienti musia začať liečbu jednou 100 mikrogramovou sublingválnou tabletou. Ak sa adekvátna analgézia nedostaví do 15 – 30 minút po podaní jednej sublingválnej tablety, môže sa podať doplnková (druhá) 100 mikrogramová sublingválna tableta. Ak sa adekvátna analgézia nedosiahne do 15-30 minút od prvej dávky, pri ďalšej epizóde prelomovej bolesti sa má zvážiť zvýšenie dávky na ďalšiu najvyššiu silu tablety (pozri obrázok nižšie).

Zvyšovanie dávky má pokračovať postupným spôsobom, až kým sa nedosiahne adekvátna analgézia s tolerovateľnými nežiaducimi účinkami. Sila dávky doplnkovej (druhej) sublingválnej tablety sa má zvýšiť zo 100 na 200 mikrogramov pri dávkach 400 mikrogramov a vyšších. Toto je znázornené v nižšie uvedenej schéme. Počas tejto titračnej fázy sa nemajú podať viac ako dve (2) dávky na jednu epizódu prelomovej bolesti.

Pills

100 pills, 1000 pills, 200 pills, 50 pills, 500 pills

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
CiyaShop

Join Our Newsletter

Subscribe to the Global Home Med mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.