Loading...

KLONOPIN 1 MG TABLETY

$150.00$1,200.00

KLONOPIN 1MG TABLETA sa telom okamžite absorbuje po perorálnom užití. Maximálna koncentrácia v krvi sa dosiahne asi za 1 až 4 hodiny. 85% liečivých zložiek je viazaných na plazmatické bielkoviny

Clear

KLONOPIN 1MG TABLETY je tabletka proti úzkosti s obrovským potenciálom na liečbu panickej poruchy a záchvatov. Táto tableta je kategorizovaná ako trankvilizér a jej účinok trvá 6 až 12 hodín. A taký je jej silný potenciál. Mala by sa užívať len na lekársky predpis. Nástup účinkov nastáva do hodiny po užití. Clonazepam je generický prípravok značky Ativan. Dlhodobé užívanie tohto lieku môže viesť k závislosti.

Použitie Klonopinu pri kontrole záchvatov

Použitie lieku KLONOPIN 1MG TABLET ako prvej voľby liečby záchvatov sa v poslednom čase dostalo do popredia. Vzhľadom na antikonvulzívne účinky je jeho použitie stále predmetom skúmania. Zistilo sa však, že Klonopin je veľmi účinný pri kontrole záchvatov u detí. V skutočnosti možno pozitívne účinky lieku pocítiť už počas samotného úvodného podávania.

Podľa lekárskych odborníkov sa liek proti úzkosti odporúča aj na liečbu detských myoklonických, akinetických záchvatov a typických a atypických absencií. Liek bol uvedený na trh v roku 1975. Klonopin si môžete kúpiť za lacnú cenu v internetovej lekárni. Ak hľadáte spoľahlivú internetovú lekáreň, kde si môžete objednať tablety Klonopin, potom si môžete kúpiť Klonopin online tu.

Reakčný vzorec lieku KLONOPIN 1MG TABLETY

KLONOPIN 1MG TABLETY sa po perorálnom užití okamžite vstrebáva do tela. Maximálna koncentrácia v krvi sa dosiahne približne za 1 až 4 hodiny. Na plazmatické bielkoviny sa viaže 85 % liečivých zložiek. Liečivo sa v tele vo veľkej miere metabolizuje. Doteraz neexistujú presvedčivé dôkazy, ktoré by potvrdzovali protizáchvatovú vlastnosť Klonopinu. Predpokladá sa však, že liek stimuluje uvoľňovanie GABA na kontrolu nadmerných elektrických výbojov v mozgu.

Dávkovanie

KLONOPIN 1MG TABLETY je dostupný na použitie vo forme lisovaných tabliet v rôznych dávkovacích silách, ktoré sú 0,5 mg, 1 mg a 2 mg. pre dosiahnutie najlepších výsledkov je najlepšie, ak budete dodržiavať pokyny na dávkovanie, ktoré vám poskytne váš praktický lekár. Udržiavacia dávka pre každú osobu závisí od závažnosti liečeného ochorenia a od odpovede na liečbu. Odporúča sa, aby maximálna denná dávka nepresiahla 20 mg. predpísaná dávka sa má zapiť plným pohárom vody bez toho, aby sa dávkovanie akokoľvek upravovalo, s výnimkou pokynov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Vynechanie dávky a predávkovanie

V prípade, že vynecháte dávku, mali by ste ju užiť hneď, ako si spomeniete. V prípade, že užitie vynechanej dávky je bližšie k rozpisu nasledujúcej dávky, potom sa odporúča vynechanú dávku úplne vynechať. Vyhnite sa užitiu dvoch dávok spolu alebo zvýšeniu dávky, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Pri predávkovaní liekom treba okamžite vyhľadať rýchlu lekársku pomoc. Príznaky predávkovania Klonopinom zahŕňajú zmätenosť, extrémnu ospalosť, mdloby, oslabené reflexy a kómu. Je dôležité prijať vhodné opatrenia na správne podanie lieku a zabrániť fatálnemu predávkovaniu.

Bezpečnostné opatrenia

KLONOPIN 1MG TABLETY môže byť veľmi účinný pri liečbe úzkosti, záchvatov a iných porúch. Je však potrebné dodržiavať niekoľko bezpečnostných opatrení, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k nežiaducim účinkom. Patria medzi ne nasledujúce opatrenia:

  • Liek nesmie užívať osoba, ktorá je alergická na klonazepam, má glaukóm alebo závažné ochorenie pečene.
  • Počas užívania tohto lieku proti úzkosti sa treba okamžite poradiť s lekárom, ak sa vyskytnú akékoľvek nezvyčajné zmeny v správaní, nové alebo zhoršujúce sa príznaky, depresia alebo samovražedné myšlienky.
  • Vyhnite sa užívaniu Klonopinu s alkoholom, pretože to môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.
  • Uistite sa, že liek je bezpečný na užívanie tým, že informujete lekára, ak máte ochorenia ako astma, glaukóm, ochorenie obličiek alebo pečene, akékoľvek problémy s dýchaním, duševné ochorenie v minulosti, zneužívanie drog alebo alkoholu v minulosti, depresiu, samovražedné správanie v minulosti alebo ak užívate iné opioidné lieky.
  • Ak počas užívania tohto lieku otehotniete, poraďte sa so svojím lekárom. Dojčiace ženy nesmú užívať tento benzodiazepín.
Pills

100 pills, 1000 pills, 200 pills, 500 pills

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
CiyaShop

Join Our Newsletter

Subscribe to the Global Home Med mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.